Nier- en urinewegaandoeningen


De menselijke nier is het orgaan dat het uitscheidingsproces aandrijft. Daarom kunnen we bij de minste veranderingen in het proces van hun functioneren praten over een zich ontwikkelende ziekte.

Elke nierziekte bij kinderen en volwassenen in het ontwikkelingsproces manifesteert zich met uitgesproken symptomen. Meestal bestaan ​​de symptomen van een nieraandoening uit een verandering in de hoeveelheid uitgescheiden urine, evenals de kleur en samenstelling. In de lumbale regio voelt een persoon constant pijn. Al deze aandoeningen manifesteren zich onder invloed van ziekteverwekkers, evenals giftige stoffen. Soms zijn allergische reacties ook de oorzaak. Behandeling van nier- en urinewegaandoeningen wordt pas uitgevoerd nadat de arts de oorzaak van de ziekte duidelijk heeft vastgesteld. Afhankelijk van hoe ernstig de tekenen en het verloop van de ziekte zijn, wordt ook de prognose bepaald. Op voorwaarde dat iemand op tijd voldoende hulp krijgt en een dieet wordt gevolgd voor nierziekte, is de ziekte vaak volledig genezen. Maar in sommige gevallen kan nierfalen optreden. Daarom moet de patiënt bij het minste vermoeden van de ontwikkeling van pathologie zeker een arts bezoeken.

Oorzaken van nierziekte

Over nierziekten gesproken, we bedoelen een vrij grote groep pathologieën, waarbij de ontwikkeling van nierweefsel geleidelijk wordt beschadigd. De oorzaken van dergelijke ziekten kunnen verschillende invloeden zijn. Een aantal ziekten ontwikkelt zich als gevolg van de impact van een infectie op het menselijk lichaam, en bovendien kan het zowel bacteriële als virale schade zijn. Een verminderde uitstroom van urine heeft een negatieve invloed op de nierfunctie. Formaties - tumoren, cysten kunnen nierstoornissen veroorzaken. Bovendien kunnen de oorzaken van nieraandoeningen zijn metabole stoornissen, auto-immuunschade aan het lichaam, afwijkingen in de ontwikkeling van een aangeboren aard, een afname van de functionele activiteit van het parenchym. Stenen, die er soms in ontstaan, verstoren ook de normale werking van de nieren.

Symptomen van nierziekte

Alle symptomen van nierziekte zijn onderverdeeld in algemeen en kenmerkend. Algemene symptomen zijn moeilijk toe te schrijven aan nierpathologieën. Als een persoon gelooft dat zijn nieren pijn doen, moet er speciale aandacht aan deze en andere symptomen worden besteed. Als uw nieren pijn doen, kunnen de symptomen wijzen op andere ziekten. Informatie over de aard van alle storende symptomen, evenals een gedetailleerde beschrijving van hoe de nieren pijn doen, moet aan de arts worden voorgelegd..

Typisch presenteert een nierziekte enkele veel voorkomende symptomen. Als de ziekte zich net ontwikkelt, voelt de patiënt een lichte kilte en een zekere mate van algemeen ongemak, waardoor hij zich overweldigd voelt. Maar het probleem is vaak dat dergelijke symptomen kenmerkend zijn voor het begin van verkoudheid en dat ernstige pijn in de nieren niet onmiddellijk optreedt. Soms is het in dit stadium van de ziekte voldoende om de eenvoudigste maatregelen te nemen om verdere progressie van de ziekte te voorkomen: de benen opwarmen, een warme drank nemen.

Maar als een persoon de eerste tekenen van de ziekte negeert, blijven de symptomen verder toenemen. De patiënt begint koorts te krijgen, zijn temperatuur stijgt. Geleidelijk aan beginnen de onderrug en rug pijn te doen. Afhankelijk van welke nier is aangetast - rechts of links - pijn in een bepaald gebied van de lage rug. Minder vaak komt lage rugpijn aan beide kanten voor. Bovendien moet verhoogde druk worden toegeschreven aan algemene symptomen..

Als de patiënt nadenkt over wat hij in een dergelijke situatie moet doen, moet hij zich ervan bewust zijn dat de arts in dit stadium van de ontwikkeling van de ziekte een behandeling moet voorschrijven.

Symptomen zijn onder meer zwelling die zowel op het gezicht, in de ogen als door het hele lichaam optreedt. Dit laatste fenomeen is meer typerend voor mensen met obesitas. Ook komt zwelling bij vrouwen met nierproblemen vaak voor tijdens de zwangerschap. In dit geval is het belangrijk dat een vrouw duidelijk weet waarom oedeem optreedt en wat ze moet doen als het lange tijd niet verdwijnt..

Bij nieraandoeningen treden ook urineproblemen op. Met de ontwikkeling van een bepaalde ziekte, pijn of branderig gevoel tijdens het plassen, kan polyurie (zeer vaak plassen), oligurie (zeer zelden plassen) verstoren. Soms is het helemaal afwezig.

Een ander kenmerkend symptoom is een verandering in de samenstelling en kleur van urine - het is troebel, de schaduw verandert aanzienlijk. Het bevat vaak bloeddeeltjes.

Als u een van de symptomen van nieraandoeningen heeft die hierboven zijn beschreven, moet u onmiddellijk contact opnemen met een specialist die u zal helpen de oorzaak van de ziekte en de diagnose vast te stellen. Zelfmedicatie, vooral met medicatie, kan de aandoening ernstig verergeren.

Erfelijke en chronische nierziekte

Het komt voor dat de symptomen van een nieraandoening bij kinderen bijna na de geboorte verschijnen. In dit geval moet de aanwezigheid van een erfelijke ziekte worden vermoed. In dit geval is het gedurende het hele leven van een persoon belangrijk om terugval van de ziekte te voorkomen, wat wordt vergemakkelijkt door de juiste aanpak van preventie. Een actieve levensstijl is belangrijk, het gebruik van voldoende vitamines. Maar met de ontwikkeling van een ernstige vorm van een van de ziekten, is er behoefte aan periodiek voorschrijven van medicijnen.

Chronische nierziekte bij kinderen en volwassenen manifesteert zich als gevolg van een verkeerde benadering van de behandeling van de acute vorm van de ziekte. Als iemand nadat hij symptomen van een nierziekte vertoont, geen hulp zoekt, ontwikkelt hij na een tijdje een chronische vorm van de ziekte. Om een ​​nieraandoening, urolithiasis of urineweginfectie niet chronisch te maken, is allereerst een adequate behandeling en een goed dieet vereist onmiddellijk nadat de eerste tekenen van een nieraandoening optreden..

Laten we de meest voorkomende ziekten van de nieren en urinewegen nader bekijken.

Glomerulonefritis

Het is een ziekte die inflammatoir en auto-immuun van aard is. Bij glomerulonefritis zijn de renale glomeruli en tubuli beschadigd. De ziekte kan zich zelfstandig ontwikkelen en kan ook gepaard gaan met andere aandoeningen. Meestal is de oorzaak van deze nierziekte een streptokokkeninfectie, in zeldzamere gevallen ontwikkelt het zich tegen de achtergrond van tuberculose, malaria. Ook onderkoeling, het effect van giftige stoffen wordt soms de oorzaak van de ziekte.

Er zijn acute, subacute en chronische glomerulonefritis. In de acute vorm maakt de patiënt zich zorgen over pijn in de nieren, oedeem in de ogen van het gezicht, evenals zwelling van de ledematen, aanvallen van arteriële hypertensie, er zijn veranderingen in de toestand van de urine, de temperatuur stijgt, pijn in de onderrug, in het rechter- of linkerdeel ervan neemt toe. In de regel manifesteert deze aandoening zich enkele weken na een infectieziekte bij een persoon..

In de chronische vorm, die zich in de meeste gevallen ontwikkelt als gevolg van acute glomerulonefritis, zijn de symptomen vergelijkbaar met die van de acute vorm van de ziekte. Artsen onderscheiden hypertensieve, nefrotische, gemengde en latente vormen van de ziekte.

Bij het diagnosticeren van glomerulonefritis wordt niet alleen rekening gehouden met de resultaten van instrumentele en laboratoriumstudies. Nierbiopsie wordt ook gedaan indien nodig.

Het duurt lang om deze ziekte te behandelen, soms duurt de therapie meerdere jaren. De patiënt krijgt een dieet voorgeschreven, neemt antihypertensiva en diuretica in, evenals een langdurige behandeling met corticosteroïden. Andere behandelingen worden indien nodig geoefend.

Pyelonefritis

Dit is een inflammatoire nierziekte, waarbij het pathologische proces ook de kelk, het nierbekken en het nierparenchym omvat. Gezien de anatomische structuur treft pyelonefritis vaak vrouwen. Het ontstekingsproces kan worden veroorzaakt door micro-organismen die constant in het menselijk lichaam aanwezig zijn, of door microflora die van buitenaf komt. De veroorzakers van de ziekte zijn vaak Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli. Soms manifesteert de ziekte zich als gevolg van de werking van verschillende pathogenen tegelijk. Maar pyelonefritis treedt op als de uitstroom van urine uit de nier van een persoon wordt verstoord, en er zijn ook verstoringen in de bloedstroom en lymfecirculatie, en tegen deze achtergrond komt de ziekteverwekker het lichaam binnen.

Artsen definiëren drie vormen van pyelonefritis: acuut, chronisch, recidiverend. De acute vorm van de ziekte ontwikkelt zich als gevolg van een afname van de immuniteit, onderkoeling en ook na het gebruik van enkele instrumentele onderzoeksmethoden. De chronische vorm is vaak het gevolg van een acute ontsteking van de nier en het ontbreken van een goede behandeling.

De diagnose wordt gesteld op basis van echografisch onderzoek van de nieren, röntgenfoto's en andere diagnostische methoden. In de loop van de therapie worden aanvankelijk antibiotica met een breed werkingsspectrum gebruikt en later, na bestudering van de resultaten van een onderzoek naar gevoeligheid voor antibacteriële geneesmiddelen, wordt de behandeling uitgevoerd met directionele antibiotica. Algemene versterkende behandelingsmethoden worden ook toegepast..

Nephroptosis

Nephroptosis is een pathologisch fenomeen dat gepaard gaat met een te grote mobiliteit van de nier, de zogenaamde vagusnier. Vanwege de anatomische kenmerken hebben vrouwen meer kans op deze ziekte. Vanwege het feit dat het vetreservoir in de nieren korter en breder is en er tegelijkertijd ook een verzwakking van de buikpers is door het baren van een kind en de bevalling, ontwikkelt de ziekte zich vrij vaak. Naast deze redenen kunnen factoren die de ontwikkeling van nefroptose veroorzaken, zeer dramatisch gewichtsverlies, verwondingen en zware lichamelijke inspanning zijn. Er worden drie stadia van nefroptose bepaald, die worden onderscheiden afhankelijk van de mate van mobiliteit van de nier.

Nierfalen

Nierfalen is een pathologie, tijdens de ontwikkeling waarvan de nieren het vermogen om hun functies uit te voeren gedeeltelijk of volledig verliezen, dat wil zeggen, een constante chemische samenstelling in het lichaam behouden. Hierdoor wordt de water-elektrolytenbalans in het lichaam verstoord, er treedt een vertraging op van die stoffen die bij een gezond persoon regelmatig uit het lichaam worden verwijderd..

Bij acuut nierfalen is er sprake van een acute disfunctie van een of beide nieren. Acuut nierfalen manifesteert zich als een gevolg van het effect van verschillende pathologische factoren op het nierparenchym. De ziekte kan ontstaan ​​als gevolg van blootstelling aan het lichaam van medicijnen, giftige stoffen, enz..

Bij chronisch nierfalen ontwikkelt zich ook een nierfunctiestoornis. Deze aandoening is een gevolg van pyelonefritis, chronische glomerulonefritis, diabetes mellitus, vergiftiging met bepaalde chemische elementen, enz..

Hydronefrose

Bij hydronefrose heeft de patiënt een aanhoudende uitzetting van de nierholtes, die optreedt als gevolg van een schending van de uitstroom van urine. De ziekte kan zowel aangeboren als verworven zijn. Congenitale hydronefrose manifesteert zich als gevolg van enkele anatomische afwijkingen. De verworven vorm van de ziekte treedt op tegen de achtergrond van urolithiasis, tumoren die de uitstroom van urine verstoren.

Hydronefrose ontwikkelt zich relatief lang zonder zichtbare symptomen. Symptomen van de ziekte worden duidelijk als er nierstenen verschijnen of als zich een infectie ontwikkelt. De patiënt kan lage rugpijn ervaren, die erg intens kan zijn. Vaak is het enige symptoom van de ziekte de aanwezigheid van bloed in de urine..

Urolithiasis-ziekte

De vorming van stenen in de blaas vindt plaats als gevolg van een schending van metabolische processen in het lichaam, evenals in strijd met de functies van de endocriene klieren. Een van de factoren die het proces van steenvorming beïnvloeden, is stagnatie van urine in de urinewegen. Daarnaast speelt de erfelijke factor in dit geval een belangrijke rol. Stenen hebben een heterogene samenstelling - dit kunnen fosfaten, uraten, oxalaten zijn.

Niersteenpatiënten lijden vaak aan nierkoliek, wat een ernstige pijn is. In dit geval kunt u niet zelfmedicatie toedienen. De basisprincipes van de behandeling zijn het verwijderen van stenen en het behandelen van ontstekingen die verband houden met nierstenen.

Kenmerken van de behandeling van andere nieraandoeningen

Er zijn ook een aantal andere nieraandoeningen die een adequate behandeling vereisen. Maar in alle gevallen moet een nierbehandeling tijdig worden uitgevoerd, aangezien er een mogelijkheid is op complicaties zoals nierkanker, enz. Daarom is het absoluut onmogelijk om thuis uitsluitend een nierbehandeling uit te voeren met folkremedies of kruiden..

Voor elke ziekte is het belangrijk om een ​​arts te raadplegen. Als bij een persoon bijvoorbeeld een enkele niercyste wordt vastgesteld, is het in dit geval voldoende om een ​​jaarlijks onderzoek uit te voeren. Behandeling van een niercyste is vereist als complicaties of polycystische aandoeningen optreden. In dit geval krijgt de persoon voornamelijk een laparoscopische operatie toegewezen..

Zand in de nieren als teken van urolithiasis treedt op als gevolg van stofwisselingsstoornissen. In dit geval wordt, parallel met het nemen van medicijnen, behandeling met alternatieve methoden toegepast. Het moet echter, net als de behandeling van nierstenen, worden uitgevoerd onder toezicht van een arts..

Medicatie voor nieraandoeningen wordt voor de meeste aandoeningen toegepast. Als bij een persoon echter de diagnose hydronefrose, ontsteking, nierverzakking of andere aandoeningen wordt gesteld, worden antibiotica en geneesmiddelen die tot andere groepen behoren uitsluitend individueel geselecteerd. Het is ook belangrijk om rekening te houden met het feit dat de behandeling van dergelijke ziekten tijdens de zwangerschap zo voorzichtig mogelijk moet zijn. Vrouwen die vatbaar zijn voor nieraandoeningen, worden geadviseerd om tijdens de periode van het dragen van een baby een dieet te volgen, zo min mogelijk gekruid voedsel en zout te consumeren..

Urineweginfectie

Urineweginfectie is bacterieel van aard. Tijdens zijn ontwikkeling treedt een infectie van het urinestelsel op. In de meeste gevallen treedt de ziekte op door de inname van E. coli. Eenmaal in de urine vermenigvuldigen bacteriën zich en veroorzaken ze een urineweginfectie.

Urineweginfectie bij kinderen en volwassenen manifesteert zich in een aantal kenmerkende symptomen. Allereerst is het vertroebeling van de urine en het verschijnen van een onaangename geur. Er kan een onzuiverheid van bloed in de urine worden aangetroffen. Een persoon voelt een zeer frequente behoefte om te plassen, en tijdens het proces voelt hij pijn en ernstig ongemak. Ook kunnen symptomen van de ziekte worden uitgedrukt in algemene malaise, pijn in de buik en in het bekkengebied. Als de bovenste urinewegen zijn geïnfecteerd, kan een persoon koorts, misselijkheid en braken en diarree krijgen. In dit geval is het belangrijk om niet de symptomen te behandelen, maar de ziekte zelf..

Vrouwen hebben vaker last van urineweginfecties, omdat hun urethra korter is dan die van het sterkere geslacht. Bovendien zit het dichter bij de anus, waardoor het risico op infectie toeneemt.

De infectie treft vaker vrouwen die seksueel actief zijn, evenals vrouwen tijdens de menopauze. Bovendien treft de infectie mensen met een nieraandoening en bepaalde chronische aandoeningen die de afweer van het lichaam verzwakken..

Soorten urineweginfecties zijn cystitis (blaasontsteking), urethritis (urethrale infectie).

Om urineweginfecties te diagnosticeren, zijn urineonderzoek, cytoscopie en enkele andere onderzoeksmethoden nodig..

De keuze van de behandelmethode hangt rechtstreeks af van het soort infectie - de bovenste of onderste urinewegen - dat bij de patiënt is vastgesteld.

Als de patiënt een lagere urineweginfectie heeft, kan de behandeling thuis worden uitgevoerd. Bij een ernstige vorm van infectie van het bovenste kanaal wordt de patiënt in het ziekenhuis opgenomen. Tijdens de behandeling worden antibiotica, analgetica en andere middelen en methoden gebruikt op aanbeveling van een arts. Terugval van de ziekte wordt vaak gezien als complicaties van de ziekte..

Opleiding: afgestudeerd aan de Rivne State Basic Medical College met een diploma in farmacie. Afgestudeerd aan de Vinnitsa State Medical University, vernoemd naar I. M.I. Pirogov en stage aan de basis.

Werkervaring: Van 2003 tot 2013 - werkte als apotheker en hoofd van een apotheekkiosk. Ze ontving certificaten en onderscheidingen voor vele jaren nauwgezet werk. Er werden artikelen over medische onderwerpen gepubliceerd in lokale publicaties (kranten) en op verschillende internetportalen.

Opmerkingen

IK HEB NIERPIJNEN, IK WEET PRECIES DAT HET NIEREN ZIJN, OOK IN DE AFGELOPEN TIJD, AAN HET BEGIN DAT IK CYSTITIS HEB, WAS DE PIJN NAAR DE NIEREN, NU PRECIES DEZE SITUATIE. PIJNT VOORAL AAN DE RECHTERKANT. ZOU ALS VOLKSMIDDELEN ZOUDEN, DAN EN HOE?

de laatste 3 maanden periodieke pijn in de nierstreek, een gevoel alsof het tintelt na een snee.?

Heel erg bedankt voor je artikel, ik heb de juiste nier al heel lang gekweld, ik werd behandeld met folkremedies met kruiden terwijl ik dronk, het was gemakkelijker om naar het ziekenhuis te gaan, ik wil niet weten hoe het moet.,

skazite en kakimi travami vu lezilis

Ik had vaak eerder blaasontsteking, ik werd onderkoeld in de vroege kinderjaren en dat is het dan. Ze werd behandeld met antibiotica en kruiden, zelfs met rode bakstenen. Nu helpen voeding, hygiëne en monurel me, ik heb me al een jaar nergens zorgen over gemaakt.

Classificatie van nierziekten en de specificiteit van hun behandeling

De nieren zijn een gekoppeld orgaan van het urinewegstelsel dat de water- en elektrolytenbalans in het lichaam van dieren reguleert. Bij mensen bevinden ze zich achter in de buik aan weerszijden van de wervelkolom. Elk weegt tussen de 150 en 170 gram bij een volwassene. Bijna alle nierziekten worden in verband gebracht met nefronen. De complicatie kan snel optreden, vaak als gevolg van letsel of bedwelming. De twee meest voorkomende oorzaken van chronische nierziekte zijn diabetes en hypertensie. In het artikel zullen we de nieren, symptomen, ziekten en behandeling analyseren. In de internationale classificatie van ziekten van de 10e revisie (ICD-10) worden nierpathologieën aangeduid met codes N00-N99.

Nierproblemen: algemene kenmerken

Nefropathie is de medische term voor nierbeschadiging. De oorzaken van pathologische aandoeningen kunnen zijn: diabetes mellitus, hypertensie, auto-immuunziekten, aangeboren ziekten (bijvoorbeeld polycysteuze ziekte), vesicoureterale reflux en medicamenteuze behandeling. De meest voorkomende nieraandoeningen zijn:

 • type I (23%) en type II (4%) diabetes;
 • glomerulonefritis (20%);
 • vasculaire nefropathie (15%);
 • interstitiële nefritis (13%);
 • onbekende genese (10%);
 • cystische nier (7%);
 • systemische ziekten (3%);
 • niet-gespecificeerde ziekten (5%).

Chronisch nierfalen kan zich om verschillende redenen ontwikkelen. Langdurige of herhaalde ontsteking van de nieren kan leiden tot onomkeerbare schade aan het parenchym. De langetermijneffecten van diabetes vernietigen de bloedvaten. Aangeboren afwijkingen blijven lange tijd onopgemerkt, wat leidt tot een geleidelijk verlies van nierfunctie.

Vroege manifestaties

Nefropathie vordert in de loop van de jaren zonder merkbare symptomen of ongemak. Daarom wordt het vaak alleen bij toeval gevonden, bijvoorbeeld tijdens urineonderzoek, dat regelmatig wordt uitgevoerd bij diabetici. Dit komt door het feit dat bij diabetische nefropathie een van de eerste tekenen een toename is van de hoeveelheid van een specifiek eiwit (albumine) in de urine. Omdat de filterfunctie van de nieren verstoord is, scheidt het lichaam meer eiwit uit de urine (proteïnurie). Diabetische nefropathie kan eerder worden opgespoord als de arts regelmatig urine analyseert op albumineconcentraties en controleert op verschillende risicofactoren.

Bij progressieve diabetische nefropathie worden klinische manifestaties pas na een paar jaar merkbaar. De belangrijkste symptomen van nierziekte zijn:

 • jeuk;
 • verkleuring van de huid;
 • verminderde prestaties;
 • cephalalgie
 • bloedarmoede (bloedarmoede);
 • meer vasthouden van water - vooral in de benen (oedeem);
 • gewichtstoename;
 • uitputting;
 • vermoeidheid;
 • schuimende urine.

Gifstoffen veroorzaken chronische schade aan verschillende functionele eenheden van de nieren - niertubuli (tubuli) of bloedvaten (glomeruli). Bij loodnefropathie is de tubulaire functie aangetast: het lichaam vernietigt cellen, wat leidt tot een krimp van de blaas. Andere symptomen zijn onder meer hoge bloeddruk in de nieren of een toename van schadelijke metabolieten, wat kan leiden tot constipatie of verlies van eetlust en uiteindelijk tot falen. Andere gifstoffen - kwik of arseen - kunnen deze complicatie ook veroorzaken..

Langdurig gebruik van pijnstillers leidt tot symptomen zoals beschadiging van de niertubuli, ontbinding van rode bloedcellen (hemolyse) en acuut nierfalen. Bij hypertensieve nefropathie treden de symptomen alleen op wanneer klinisch significante nierbeschadiging is opgetreden. Pathologische symptomen zijn onder meer misselijkheid, braken, hoofdpijn of toevallen.

Nefropathie bij zwangere vrouwen wordt voorafgegaan door hoge bloeddruk. Ook hier verliest het lichaam veel eiwitten via de organen. Waterafzettingen (oedeem) komen vaak voor, vooral op de handen, voeten en gezicht. Nieren, ziekten, symptomen en behandelmethoden behoren tot de competentie van de nefroloog.

Gevaarlijke tekens

In de meeste gevallen wordt een nierziekte te laat gediagnosticeerd omdat de nier een "rustig orgaan" is. De verminderde functie is niet onmiddellijk merkbaar. Dit leidt tot fatale gevolgen: als de nefroloog pas in de laatste fase nierpathologie detecteert, kan de schade meestal niet worden teruggedraaid.

Kenmerken van het acute en chronische beloop van nierziekte

Acute nierziekte manifesteert zich vaak door pijn aan de linker- of rechterkant, oedeem, koorts (hoge lichaamstemperatuur). Bij een kind vanaf 3 jaar of een baby leiden erfelijke ziekten vaak tot de dood. De symptomen van nieraandoeningen bij vrouwen en mannen zijn praktisch hetzelfde..

Bij een chronisch beloop kunnen de benen opzwellen, pijn in verschillende delen van het lichaam en vermoeidheid optreden. De adolescent heeft verminderde leerprestaties en aandachtstekortstoornis.

De ergste complicaties van een nierziekte

Afhankelijk van de oorzaak kunnen nefropathieën ernstig zijn en zelfs tot acuut nierfalen leiden. Als de behandeling op tijd begint, kan het verloop van de ziekte positief zijn en soms zelfs stoppen..

Diabetische nefropathie is onderverdeeld in vijf stadia van ziekteprogressie:

 • In de eerste fase geeft het lichaam steeds meer albumine af. De nieren zijn zwaar beschadigd maar werken nog prima. Er zijn twee vormen: micro- en macroalbumineria. Proteïnurie wordt vaak toegewezen aan een aparte groep..
 • De overige vier stadia worden gekenmerkt door nierbeschadiging met wisselend falen: licht, matig en ernstig. De laatste fase gaat over de terminale fase.

Zonder behandeling blijft de nierfunctie verslechteren. Uiteindelijk zal alleen hemodialyse (dialyse) of orgaantransplantatie helpen.

Daarom is het erg belangrijk om diabetische nefropathie of vroege herkenning en behandeling dienovereenkomstig te voorkomen. Symptomen van verschillende nieraandoeningen variëren aanzienlijk van asymptomatisch tot nierkoliek.

Overzicht van veel voorkomende ziekten (oorzaken, symptomen, behandelingskenmerken): beschrijving

Milieutoxines zoals lood, kwik, arseen of cadmium zijn de oorzaak van toxische nefropathie. Ze hopen zich op in het lichaam, vooral in de nieren, en beschadigen ze. Bij zogenaamde analgetische nefropathie veroorzaakt langdurig misbruik van pijnstillers (zoals paracetamol of acetylsalicylzuur) een onomkeerbare nierziekte. Verschillende risicofactoren versnellen de ontwikkeling van diabetische nefropathie. Basislijst:

 • hoge bloeddruk (hypertensie);
 • roken;
 • ziekten van de bijnieren en blaas;
 • verhoogde consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten;
 • verhoogde bloedlipiden;
 • jicht;
 • genetische aanleg.

Deze pathologie wordt veroorzaakt door constant hoge bloedsuikerspiegels, die op lange termijn de bloedvaten beschadigen. Als gevolg hiervan worden afzettingen gevormd, wat leidt tot een vernauwing van de holle organen, waardoor de bloedstroom wordt verstoord. Vooral het parenchymorgaan wordt aangetast. Bij diabetische nefropathie worden ook glomeruli aangetast. Door veranderingen in bloedvaten stijgt de bloeddruk in het nierlichaam. Als gevolg hiervan is hun functionaliteit aanzienlijk beperkt. Het lichaam begint meer eiwitten uit de urine uit te scheiden. Normaal gesproken mag urine geen eiwitten bevatten..

Glomerulonefritis

De term "glomerulonefritis" vat de groep van inflammatoire nierziekten samen die in de glomeruli worden aangetroffen. IgA-nefropathie is de meest voorkomende vorm van de ziekte.

Glomerulonefritis wordt meestal niet veroorzaakt door infectieziekten, maar door auto-immuunontstekingsprocessen. Glomeruli zijn de glomeruli van de nieren waar de meeste urine wordt geproduceerd. Deze laesie is een van de belangrijkste oorzaken van chronisch nierfalen als gevolg van dialyse. Maak onderscheid tussen primaire en secundaire vormen van pathologie. Hoewel secundaire glomerulonefritis wordt geassocieerd met ziekten buiten de nieren, zoals infecties, vergiftiging, medicijnen, enz., Is primaire glomerulonefritis een auto-immuunziekte waarvan de oorzaken nog grotendeels onbekend zijn..

De diagnose glomerulonefritis is gebaseerd op laboratoriumbloed- en urinetests, maar wordt alleen bevestigd door biopsie.

Pyelonefritis

Interstitiële weefsels bevinden zich tussen de glomeruli en de niertubuli. Onderscheid maken tussen ontstekingen van bacteriële en niet-bacteriële (abacteriële) oorsprong van de nieren, evenals acute en chronische ziekten.

Er zijn twee vormen van interstitiële nefritis: primair en secundair. Een alternatieve naam voor interstitiële nefritis is pyelonefritis. De behandeling is gericht op het elimineren van de pathogene ziekteverwekker en het verlichten van de symptomen van de ziekte.

Diabetische nefropathie

Diabetische nefropathie (afkorting DN) is een late complicatie van diabetes mellitus. Dit is geen duidelijk uitgedrukte ziekte, maar de som van verschillende veranderingen die kunnen optreden als gevolg van een metabolische toestand in de organen: ontsteking, vasculaire laesies, aandoeningen van het filterapparaat van de nier.

Ongeveer 40% van de patiënten met diabetes lijdt aan pathologie. Aanhoudende hoge bloedsuikerspiegel beschadigt na verloop van tijd de bloedvaten in het lichaam. Het eerste teken van de ziekte is het vrijkomen van albumine. Diabetische nefropathie treedt meestal 10-15 jaar na het begin van diabetes op.

Hydronefrose

Hydronefrose is een abnormale uitzetting van het kelk-bekkensysteem veroorzaakt door een verminderde urinestroom. Pathologie ontwikkelt zich als gevolg van urolithiasis, neurologische aandoeningen of andere ziekten. Profylactische consumptie van 2 liter vocht voorkomt urolithiasis. Echografisch onderzoek (echografie) van de foetus helpt om de ziekte tijdens de zwangerschap te identificeren.

Polycystic

Er zijn verschillende soorten polycystische nierziekte. De meest voorkomende is autosomaal dominante polycystische nierziekte, het zeldzame type is autosomaal recessieve polycysteuze nierziekte. De ziekte komt voor bij elke 500ste persoon. In tegenstelling tot enkele cysten, die een volkomen onschadelijke vorm van de aandoening zijn, zijn cystische nieren een gevaarlijke pathologie.

De ziekte wordt veroorzaakt door cystische degeneratie van de tubuli (urinekanalen) in de nieren.

Vasculaire nefropathie

Vasculaire nefropathie wordt nierbeschadiging genoemd die secundair is aan veranderingen in de bloedstroom naar het orgaan. De aandoening kan zowel grote (een of beide zijden) als kleine niervaten (bilateraal) treffen.

Andere ziekten

Een verschrompelde nier wordt voornamelijk veroorzaakt door chronische ontstekingen (door aandoeningen van het immuunsysteem, evenals door bacteriën), stoornissen in de bloedsomloop, hypertensie, diabetes en nefrotoxische stoffen.

Het Alport-syndroom is de meest voorkomende erfelijke chronische progressieve nefropathie met nierfalen bij pasgeborenen. Epidemiologie is ongeveer 1: 7500. 82% van hen zijn mannen. Barter-syndroom is een zeldzame autosomaal recessieve ziekte van de opgaande tak van de lus van Henle in een orgaan dat in de kindertijd voorkomt.

Thuis is zelfmedicatie met kruidengeneesmiddelen (thee, kruidenafkooksel), folkmethoden of niet-geteste pillen onmogelijk zonder een arts te raadplegen. Als er symptomen optreden, wordt aanbevolen een arts te raadplegen en geen planten te gebruiken met een onbewezen werkzaamheid. De specialist zal een effectief en modern therapie-algoritme en een lijst met benodigde medicijnen voorschrijven.

Preventie van nierziekte

De meest voorkomende vorm van nierziekte is diabetische nefropathie. Pathologie kan worden voorkomen met een optimale bloedsuikerspiegel. Als een onderliggende oorzaak wordt vastgesteld, kan follow-up verdere ziekteprogressie helpen voorkomen..

Het verdient aanbeveling om het individuele risicoprofiel regelmatig te controleren om zo snel mogelijk op kritische waarden te kunnen reageren. Deze omvatten bijvoorbeeld de controle van de bloeddruk en de bloedlipiden. Aangezien patiënten met diabetische nefropathie ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, dient speciale aandacht te worden besteed aan het cholesterolgehalte. Lipoproteïnen met een lage dichtheid, in de volksmond "slechte cholesterol" genoemd, zijn van grote waarde. Een waarde van minder dan 100 mcg per deciliter (mg / dL) wordt aanbevolen.

Als de patiënt diabetische nefropathie heeft, is voedingscorrectie erg belangrijk. Besteed speciale aandacht aan het eiwit- en cholesterolgehalte van uw voedsel. Een arts of diëtist kan u meer informatie geven.

Hieronder volgen de belangrijkste tips om nefropathie te helpen voorkomen:

 • Houd de bloedsuikerspiegel en bloeddruk binnen normale grenzen.
 • Om gezond te eten.
 • Drink veel vloeistoffen.
 • Gebruik geen pijnstillers onnodig.
 • Neem tijdig medicijnen.
 • Vermijd indien mogelijk verontreinigingen.
 • Vermijd roken en drugs.

Stabiele bloeddruk en zorgvuldige controle van de bloedglucose zijn principes die diabetische nefropathie kunnen helpen tegengaan. Indicatoren moeten in het lagere bereik van normale waarden vallen; de bovengrens is 134/85 mm Hg. Kunst. Zolang nefropathie zich in een vroeg stadium bevindt, kan de progressie worden gestopt of in ieder geval vertraagd.

Het is minder duidelijk of de progressie van nierfalen kan worden vertraagd in het stadium van microalbuminurie. Correctie van de bloeddruk wordt steeds belangrijker, omdat het allereerst het risico op macroangiopathische complicaties vermindert. De pathofysiologie van veel nieraandoeningen wordt nog steeds slecht begrepen..

Andere risicofactoren mogen ook niet worden genegeerd. Het is belangrijk om te begrijpen dat hyperlipidemie vaak voorkomt bij diabetische nefropathie, die het risico op hart- en vaatziekten beïnvloedt. Routinematige richtlijnen voor roken, alcoholgebruik, gewichtsbeheersing en zoutinname moeten ook door alle patiënten worden gevolgd..

Nier tekening

Je hebt twee nieren. Ze zijn boonvormig en elk ongeveer zo groot als een vuist. Ze bevinden zich aan weerszijden van de wervelkolom, ongeveer in het midden van de rug. De meeste mensen denken dat hun nieren alleen verantwoordelijk zijn voor de productie van urine. In feite vervullen de nieren veel belangrijkere functies.

De nieren produceren urine en verwijderen deze via de urinewegen. Overtollige vloeistof en gifstoffen die zich ophopen als gevolg van metabolische processen, worden uit het lichaam uitgescheiden en samen met urine gefilterd. Bovendien regelen de nieren het zuur-base-evenwicht, waardoor een te hoge zuurgraad in het bloed wordt voorkomen..

De nieren spelen ook een belangrijke rol bij de regulering van de bloeddruk door hormonen te produceren. Nierhormonen zoals erytropoëtine regelen de productie van bloedcellen in het beenmerg. De nieren hebben ook invloed op de hoeveelheid calcium in het bloed en de aanmaak van vitamine D. Deze vitamine is nodig voor mineralisatie, wat helpt om de botsterkte te waarborgen..

Wist je dat?

 • De nieren verwijderen 24 uur per dag overtollig vocht en stofwisselingsafval
 • Gezonde nieren reinigen het bloed ongeveer 300 keer per dag
 • Dit betekent dat er dagelijks gemiddeld 1.500 liter bloed door de nieren stroomt.

Onderliggende chronische nierziekte?

Chronische nierziekte (CKD) is een langdurig, meestal langzaam bewegend proces waarbij de nieren geleidelijk hun vermogen om te functioneren verliezen. In het begin merkt u misschien niet dat u aan een chronische nierziekte lijdt. Vroege tekenen zijn mogelijk niet zichtbaar, dus u weet misschien niet dat u bepaalde symptomen had..

De diagnose nierfalen wordt meestal gesteld na een bloedtest die ureumstikstof, creatinine en glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) meet. Een bloedtest laat zien hoeveel bloed elke minuut door de glomeruli gaat. De glomeruli zijn kleine filters in de nieren die afvalstoffen uit het bloed verwijderen.

De ontwikkeling van chronische nierziekte kan worden onderverdeeld in 5 fasen. Het kan jaren duren voordat de ziekte zich volledig ontwikkelt en de nierfunctie afneemt (van stadium 1 CKD) tot ernstig chronisch nierfalen (stadium 5 CKD). De chronische vorm is permanente schade aan de nieren die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door diabetes, hoge bloeddruk (hypertensie), verschillende processen in het nierweefsel zelf (glomerulonefritis) en overmatig gebruik van bepaalde medicijnen die de nierfunctie op lange termijn negatief kunnen beïnvloeden..

Omdat het mogelijk is om de progressie van de ziekte in de vroege stadia te vertragen, is een vroege diagnose en nauwe samenwerking met de arts belangrijk om de juiste behandeling correct te kiezen.

Tekenen en symptomen van chronische nierziekte

De tekenen en symptomen van chronische nierziekte zijn niet altijd duidelijk. Veel patiënten kunnen aan een chronische nierziekte lijden zonder het te weten..

Wat zijn de mogelijke signalen?

 • Verminderde urineproductie
 • Zwelling van: handen, gezicht en benen
 • Dyspneu
 • Slaapproblemen
 • Verlies van eetlust, misselijkheid, braken
 • Hoge bloeddruk
 • Koud en moe voelen

Hoe eerder u deze symptomen herkent, hoe sneller uw arts de juiste behandeling kan vinden. Tijdige hulp die nodig is, kan het verloop van nierziekte beïnvloeden.

Welke levensstijlveranderingen kunnen helpen?

Naast verschillende behandelingen kunnen veranderingen in levensstijl de progressie van chronische nieraandoeningen vertragen.

 • Beheers hoge bloeddruk, bloedsuikerspiegel
 • Eet gezond voedsel (voedingsmiddelen met weinig eiwitten en / of weinig zout)
 • Verlies gewicht
 • Begin met aërobe trainingen 3 keer per dag gedurende 30 minuten
 • Stoppen met roken
 • Vermijd het gebruik van bepaalde pijnstillers

Volg altijd het advies en advies van uw arts voordat u aan een grote verandering begint..

Preventie van nierziekte

Nierpreventie is een must in het leven van iedereen, omdat de vitale activiteit van het hele organisme hangt af van de toestand van deze organen. Het evenement bestaat uit een aantal medische aanbevelingen, waarvan de uitvoering veel gezondheidsproblemen zal voorkomen.

Schadelijke factoren voor de gezondheid van nieren

Verstoring van de nierfunctie leidt tot verschillende complicaties, waardoor de ontwikkeling van onveilige ziekten en pathologische aandoeningen mogelijk is. Er zijn een aantal factoren die de gezondheid van het systeem kunnen schaden:

 1. Onjuiste voeding. Een ongezond voedingspatroon verhoogt het risico op nieraandoeningen. Het eten van eiwitrijk voedsel is bijvoorbeeld schadelijk. Dit bestanddeel wordt via de nieren uit het lichaam uitgescheiden en in de meeste gevallen kunnen deze organen niet tegen zo'n zware belasting. Ook verschillende diëten om af te vallen zijn voor hen ongewenst. Bijna bij elk van hen wordt vet uit het lichaam verwijderd en hij, die de organen van het excretiesysteem omhult, beschermt ze tegen schade.
 2. Voortijdige behandeling van ziekten van inflammatoire, infectieuze of chronische aard. Omdat alle systemen in het lichaam met elkaar verbonden zijn, kan een ziekte van elk orgaan leiden tot de ontwikkeling van een ontstekingsproces in de nieren, wat kan leiden tot complicaties.
 3. Temperatuurveranderingen (onderkoeling of oververhitting). De nieren zijn zeer gevoelig voor onderkoeling, dus zittend op een vochtige grond of zwemmen in een koude vijver kan de ontwikkeling van een ontstekingsinfectie in de nieren veroorzaken. Dergelijke ontstekingen krijgen snel een chronische vorm, waarvan de behandeling veel moeite en tijd kost..
 4. Roken en alcoholmisbruik zijn veelvoorkomende oorzaken van nieraandoeningen. Om de gezondheid van het gekoppelde orgaan te behouden, moet u deze slechte gewoonten opgeven die hun toestand negatief beïnvloeden..
 5. Bedwelming van het lichaam met bederfproducten. Om deze aandoening te voorkomen, is het belangrijk om constipatie te voorkomen. Om dit te doen, moet u meer vocht consumeren en dagelijks de blaas en darmen legen..
 6. Verminderde immuniteit. Frequente stress, overwerk kan tot een dergelijke ongewenste toestand leiden. Het lichaam stopt met vechten tegen virussen en bacteriën die er gemakkelijk in kunnen doordringen, waarvan het negatieve effect ook het uitscheidingssysteem beïnvloedt.

Geneesmiddelenpreventie van nierziekte

Voor de preventie van nieraandoeningen raden veel experts het gebruik van niet-synthetische medicijnen aan. Dergelijke fondsen zijn niet schadelijk voor het lichaam en belasten de lever niet. Bij het kiezen is het beter om stil te staan ​​bij preparaten op basis van kruideningrediënten. Velen van hen zijn al erkend door de officiële geneeskunde en worden actief gebruikt om ziekten van de organen van het excretiesysteem te bestrijden. Deze medicijnen zijn onder meer:

 • Nephroleptin;
 • Kanephron N;
 • Trinephron;
 • Cyston.

Mensen met een nieraandoening krijgen vaak preventieve therapie met antibiotica. Patiënten zijn geselecteerde speciale tabletten, een behandelingsregime wordt bepaald. Antibiotische therapie omvat de volgende soorten medicijnen:

 • Zanocin;
 • Oflox;
 • Gatispan;
 • Bigaflon.

Samen met deze medicijnen worden probiotica voorgeschreven. Hun hoofdactiviteit is gericht op het verbeteren van het vaginale gebied en het reinigen van schadelijke micro-organismen. Probiotica worden als de beste beschouwd, waaronder lactobacillen en de meest voorkomende zijn:

 • Joodoxide;
 • Betadine;
 • Gynoflor.

Met het oog op preventie krijgen patiënten vitaminecomplexen, biologische additieven voorgeschreven. Met hun hulp wordt het lichaam verzadigd met voldoende voedingsstoffen. Al deze complexen en supplementen zijn gebaseerd op natuurlijke grondstoffen die de nierfunctie helpen reinigen en herstellen. Veel voorkomende medicijnen in deze serie zijn:

 • Omega-3;
 • Levensformule;
 • Berberis-Homaccord.

Preventie van nierziekte door andere methoden

Naast drugspreventie zijn er andere belangrijke methoden om onveilige ziekten van de organen van het excretiesysteem te voorkomen, waaronder:

 1. Gezonde en goede voeding. Het is noodzakelijk om de consumptie van zout te beperken, waarvan de dagelijkse hoeveelheid niet meer dan 2-3 g mag zijn.Het is beter om het gebruik van gekruid en gerookt voedsel te weigeren. Voedingsmiddelen die een grote hoeveelheid cholesterol bevatten, moeten van de voeding worden uitgesloten. Je moet vaak en in kleine porties eten. Het is niet nodig om voor het slapengaan te eten. belasting van het spijsverteringsstelsel op dit tijdstip van de dag is ongewenst.
 2. Drinken. Voor de preventie van ziekten, de behandeling van de nieren, speelt drinken een belangrijke rol. Als een persoon moeilijke werkomstandigheden heeft (grote fysieke activiteit, hitte), moet u 2 keer meer vloeistoffen consumeren. In aanwezigheid van pyelonefritis, nefritis, wordt aanbevolen om de hoeveelheid drinken te verminderen, omdat nieren onder dergelijke omstandigheden langzamer functioneren.
 3. Fysieke activiteit. Sport en lichaamsbeweging helpen congestie van organen te voorkomen. Als u geen tijd heeft om te trainen in sportscholen, kan wandelen, skiën of fietsen nuttig zijn. Oefeningen gericht op het versterken van de buikpers zullen ook nuttig zijn..
 4. Versterking van het immuunsysteem. Contrastdouches, douches - procedures die het lichaam verharden en het immuunsysteem versterken, wat ook gunstig is voor de nieren.

Preventie door folkmethoden

Een van de ereplaatsen bij de preventie en behandeling van nierziekten wordt ingenomen door traditionele methoden, die dienen als een aanvullend element van de hoofdtherapie. Ze werken zacht op de nieren en elimineren onaangename symptomen. Om het werk van orgels te stimuleren, is het nuttig om:

 1. Kruiden collectie. Om het voor te bereiden, heb je vlierbessen (bessen of bloemen), aardbeibladeren (vers of gedroogd), aalbessentakjes nodig. De fijngemaakte componenten moeten worden gemengd. 1 eetl. l. het mengsel wordt in 0,5 liter kokend water gegoten en 30 minuten met rust gelaten. Vervolgens wordt het mengsel gefilterd en driemaal daags 0,5 kopjes geconsumeerd. Het drinken van deze infusie wordt gedurende de week aanbevolen..
 2. Bakpoeder. Onder de populaire remedies voor de behandeling van nieren met folkremedies, neemt frisdrank een leidende positie in. Dit waardevolle product voorkomt de ontwikkeling van veel nieraandoeningen. Het kan in 1/4 theelepel aan water of melk worden toegevoegd. en drink 1 uur voor de maaltijd. Dit product beschermt het lichaam tegen ziektekiemen en helpt wallen te verminderen.
 3. Diuretisch afkooksel. Het mengsel is gemaakt van beredruif, sint-janskruid, peterselie en rozenbottels. De componenten worden gevuld met kokend water en gedurende 20 minuten geïnfuseerd. Klaar drankje wordt 2 keer per dag ingenomen. Het verloop van de therapie moet 4 dagen zijn.

Veel factoren hebben zowel een positieve als een negatieve invloed op de werking van het excretiesysteem. Het is moeilijk om de oorzaak van de pathologie te identificeren, daarom is het voorkomen van de ontwikkeling van de ziekte een belangrijk onderdeel van de levensstijl van iedereen die om zijn gezondheid geeft.

Nierziekte: soorten ziekten, diagnose, behandeling en preventie

Inhoudsopgave

 • De eerste tekenen van een nieraandoening
 • Symptomen van nierziekte bij mannen en vrouwen
 • Nierziekte bij vrouwen en mannen
 • Nierziekte bij mannen
 • Nierziekte bij vrouwen
 • Dieet voor nierziekte
 • Behandeling
 • Chronische nierziekte
 • Preventie
 • Voordelen van een nierziekte-behandeling bij MEDSI

De nieren zijn een van de belangrijkste organen in het menselijk lichaam, omdat ze zorgen voor de normalisatie van de druk, de verwijdering van gifstoffen en gifstoffen, evenals de controle van bloedelementen.

Ze ervaren constant stress en worden blootgesteld aan verschillende pathologieën.

Vaak treedt een nierziekte op, die wordt behandeld door urologen en nefrologen, wanneer:

 • Hypothermie
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Infecties
 • Gebrek aan rust
 • Stoornissen in het werk van andere organen
 • Blaasoverloop en zelfs gewichtsverlies

Dergelijke pathologieën kunnen niet worden genegeerd! Als u de eerste tekenen vindt, dient u contact op te nemen met een specialist.

De artsen van de MEDSI-klinieken zullen een onderzoek uitvoeren en, snel een diagnose stellen, een behandeling voorschrijven die rekening houdt met het stadium van de pathologie en de toestand van de patiënt.

De eerste tekenen van een nieraandoening

"Ervaren patiënten" die al nierziekten hebben gehad, warmen hun benen op, drinken hete thee en gaan naar bed. Symptomen kunnen inderdaad verdwijnen, maar dit betekent niet dat de ziekte zelf is verdwenen..

Rusten en de benen opwarmen is vaak niet voldoende. De ziekte zal voortschrijden en een ernstigere behandeling vereisen. Daarom kunt u de symptomen niet negeren en is zelfmedicatie gewoon gevaarlijk.!

Symptomen van nierziekte bij mannen en vrouwen

De belangrijkste symptomen van nierziekte zijn:

 • Moeite met plassen
 • Frequente aandrang (meestal 's nachts)
 • Verhoogde lichaamstemperatuur en bloeddruk
 • Zwelling van de onderste ledematen
 • Opgezwollen gezicht
 • Het verschijnen van bloedinsluitsels in de urine

Vrouwen hebben het vaakst last van nierinfecties. Hun symptomen zijn meer uitgesproken en verschijnen al 40-48 uur nadat de infectie het lichaam is binnengedrongen. Bij vrouwen wordt het belangrijkste symptoom van pathologie vaak pijn, die zowel pijnlijk als saai en vrij acuut kan zijn.

Pijnlijk urineren wordt een onaangenaam symptoom. Bij sommige pathologieën is zelfs een vertraging van de menstruatie mogelijk. Vrouwen klagen vaak over zwelling van de benen en het gezicht, wat vooral 's ochtends, direct na het slapen, duidelijk is.

Mannen letten meestal niet op onuitgesproken symptomen en gaan al naar de kliniek met hevige pijn, troebele urine en ernstige koorts. De belangrijkste klachten zijn ook droge mond, slaperigheid en schilferende huid..

Nierziekte bij mannen

Nierziekte bij vrouwen en mannen

De meest voorkomende ziekten zijn:

 • Urolithiasis
 • Nephroptosis
 • Nierfalen
 • Pyelonefritis
 • Hydronefrose

Nierziekte bij vrouwen

Veel voorkomende ziekten zijn:

 • Cystitis
 • Urethritis
 • Urolithiasis-ziekte

Cystitis en urethritis veroorzaken vaak eenvoudige onderkoeling.

Dieet voor nierziekte

Voor elke nierziekte moeten patiënten dieetvoeding krijgen voorgeschreven. De basis is de aanwezigheid van koolhydraten en de beperking van vetten en eiwitten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan producten met een minimaal zoutgehalte.

 • Eet kleine maaltijden en vaak genoeg
 • Drink niet meer dan 1,5 liter vloeistof
 • Geef alcoholische dranken op
 • Bouillon op basis van vlees, vis en champignons
 • Peulvruchten
 • Vet vlees
 • Augurken en marinades
 • Chocolade
 • Specerijen, specerijen en hete sauzen

Het dieet moet het volgende bevatten:

 • Magere zuivelproducten
 • Rauwe en gestoomde groenten
 • Brood
 • Boter en olijfolie
 • Gedroogd fruit
 • Gestoomd mager vlees
 • Natuurlijke sappen
 • Groentebouillon
 • Bessen
 • Honing
 • Eieren (niet meer dan 2-3 per dag)
 • Granen en pasta

Behandeling

Nierziekte: conservatieve behandeling

Behandeling van nieraandoeningen wordt altijd op een alomvattende manier uitgevoerd. Farmaceutica worden gecombineerd met een verscheidenheid aan behandelingen en goede voeding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kruidengeneeskunde. In het geval van een nieraandoening krijgen patiënten speciale theeën, afkooksels en infusen voorgeschreven.

Belangrijk! Kruidengeneeskunde is niet effectief zonder medicijnen.!

In sommige gevallen worden gespecialiseerde vergoedingen aanbevolen. Bij langdurig gebruik wordt de nierfunctie aanzienlijk verbeterd, de urinewegen worden gezuiverd.

Belangrijk! Folkmedicijnen zijn niet effectief voor ernstige pathologieën. In sommige gevallen kunnen ze de patiënt zelfs schaden in plaats van er baat bij te hebben..

Elke behandeling mag alleen worden voorgeschreven door een arts na een uitgebreide diagnose. Tijdens de therapie wordt de toestand van de patiënt constant gecontroleerd. Hiermee kunt u de effectiviteit van bepaalde medicijnen volgen, indien nodig vervangen of de dosering wijzigen.

Nierziekte: chirurgische behandeling

Als conservatieve therapie niet het gewenste resultaat geeft, nemen ze hun toevlucht tot chirurgische behandeling.

De belangrijkste manieren zijn:

 • Nefrostomie. Deze operatie is bedoeld om de uitstroom van urine te herstellen en stelt u in staat pijn te elimineren en het optreden van een infectieus proces te voorkomen.
 • Stenting is gericht op het normaliseren van de doorgankelijkheid van de urinewegen
 • Nefrotomie is gericht op het verwijderen van een nier of een deel ervan

Chronische nierziekte

Chronische nierziekte komt alleen voor als acute vormen van ziekte niet op tijd worden behandeld. Bijkomende pathologieën leiden ook tot een verergering van de toestand van de patiënt, waaronder:

 • Suikerziekte
 • Chronische infectieprocessen
 • Obesitas, enz..

Chronische ziekte wordt gekenmerkt door verhoogde bloeddruk, bloedarmoede (een afname van hemoglobine in het bloed) en een afname van de natrium- en calciumspiegels, met verhoogde kalium- en magnesiumspiegels in het bloed. Voor een juiste diagnose moet u een uitgebreid onderzoek uitvoeren.

Preventie

Preventieve maatregelen zijn onder meer:

 • Werkzaamheid
 • Verplicht gebruik van vers fruit, bessen en groenten, zuivelproducten en zeevruchten
 • Saunabezoek. "Droge" warmte is de sleutel tot gezonde nieren, omdat het hun filtratiefunctie verzekert en de toevoer van bloed en voedingsstoffen naar de organen verhoogt
 • Voldoende vers, schoon water drinken (minimaal 1,5-2 liter per dag)

Voor de gezondheid van de nieren is het belangrijk om sterke thee en koffie op te geven en deze te vervangen door kruidenthee of mineraal drinkwater.Volgende Artikel
Is het mogelijk om pyelonefritis voor altijd te genezen??