Nefrose

Erfelijke nefropathie, niet elders geclassificeerd (N07)

[onderverdelingen zie beschrijving N00-N08]Uitgesloten: Syndroom van Alport (V87.8) erfelijke amyloïde nefropathie (E85.0) patellaire nagel (afwezigheid) (onderontwikkeling) syndroom (Q87.2) erfelijke familiaire amyloïdose zonder neuropathie (E85.0)

Interview met prof. BI. Blumberg. Rovatinex: verleden en heden

Interview met de hoofduroloog van het Federaal District Wolga, de hoofduroloog van het Ministerie van Volksgezondheid van de regio Saratov, een lid van het presidium van de Russische Vereniging van Urologen, professor van de afdeling Urologie aan de Saratov State Medical University IN EN.